Pædagogik

På Lundø har vi en anerkendende tilgang til børnene og de unge med respekt for den enkeltes udvikling, alder og funktionsnedsættelse.

Vores pædagogiske kerneopgave er at støtte det enkelte barns udvikling og trivsel.

Dette sker gennem socialisering, medbestemmelse, relationer, kommunikation, sundhed, aktiviteter og bevægelse samt gennem omsorg og pleje.

Vi tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang og arbejder ud fra følgende principper fra metoden Low Arousal;

Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det

Udgangspunktet er, at barnet har positive motiver og vilje til at lære og udvikle sig. Vi arbejder derfor med, at det er omgivelserne og den professionelles måde at møde barnet på, som vi skal ændre, hvis vi skal ændre barnets adfærd.

Almindelige opdragelsesmetoder virker ikke på børn med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser

Det er vores ansvar at finde metoder der virker. Hvis almindelige opdragelsesmetoder havde virket, var barnet ikke på en specialiseret institution.

Vores metoder skal være baserede på, at barnet har kontrollen

Vi støtter barnet i at anvende sine strategier for at bevare selvkontrollen. Det skaber en god hverdag og barnet kan udvikler sig, og på sigt klare sig med mindre støtte.

Vores metoder skal øge tilliden til os

Det er lettest at bevare selvkontrollen, hvis man er sammen med nogen, som man har tillid til.

Vi stiller krav på en måde, så barnet kan leve op til dem

Krav skal være vented. VI bruger struktur og giver barnet tid til at blive færdig. Vi giver efter, når det helt tydeligt ikke fungerer.

Alle har ret til at sige nej

Den pædagogiske opgave, at få barnet til at sige ja helt frivilligt. Det kræver kravtilpasning, selvkontrol, tillid, ro og en stressfri hverdag. Når det lykkes, giver det den højeste livskvalitet og selvbestemmelse.

Dæmp affekten

Barnet bevarer lettere sin selvkontrol, når vi er rolige, træder tilbage, vender siden til, undgår øjenkontakt eller sætter os ned.

Giv efter - is er bedre end konflikter

VI arbejder med interventioner i stedet for konfrontationer. Vi afleder og inviterer til anden aktivitet og opmærksomhed.