Børnegruppen

For børn i alderen 0 - 13

Børnegruppen har behov for en struktureret og forudsigelig hverdag, for at få skabt ro og tryghed. Vi arbejder ud fra en visuelt baseret tilgang, hvor barnets dag hele tiden struktureres med fx piktogrammer, så den bliver forudsigelig og tydelig.

Børnenes behov er individuelle, og vi tilrettelægger hverdagen ud fra børnegruppen under hensynstagen til deres individuelle behov. 

Vi arbejder ud fra en systematisk tilgang, hvor vi hele tiden bestræber os på at have et tæt samarbejde med familie og netværk, for at sikre barnet en så helhedsorienteret indsats som muligt.

Vi har stort fokus på det sundhedsfaglige arbejde, da det er afgørende for barnets velbefindende, at vi tager hånd om de helbredsmæssige udfordringer der måtte være.

Vi har ansat en sygeplejerske som står for den overordnede medicinhåndtering samt sparring med personalet i forbindelse med helbredsmæssige spørgsmål.

Vi arbejder ud fra et årshjul med temaer og traditioner, hvilket giver både børnene og deres familier mulighed for at forberede sig på, hvad der sker på Lundø i den kommende periode.

4 gange om året udsender vi et nyhedsbrev, hvori man kan læse/se, hvad der er sket på Lundø i det sidste kvartal.