Pædagogik

På Lundø er selvstændighed og sociale relationer i fokus

Pædagogik på Lundø
På Lundø har vi en anderkendende tilgang til børnene og de unge med respekt for den enkeltes udvikling, alder og handicap. Vi tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang og vi anvender metoden Low Arousal.

Principperne i metoden er kort fortalt:
Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det
Udgangspunktet er, at barnet har positive motiver og vilje til at lære og udvikle sig. Vi arbejder derfor med, at det er omgivelserne og den professionelles måde at møde barnet på, som vi skal ændre, hvis vi skal ændre barnets adfærd.

Almindelige opdragelsesmetoder virker ikke på børn med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser
Det er vores ansvar, at finde metoder, der virker. Hvis almindelige opdragelsesmetoder havde virket, var barnet ikke på en specialiseret institution.

Vores metoder skal være baserede på, at barnet har kontrollen
Vi støtter barnet i at anvende sine strategier for at bevare selvkontrollen. Det skaber en god hverdag og barnet kan udvikle sig og på sigt klare sig med mindre støtte.

Vores metoder skal øge tilliden til os
Det er lettest at bevare selvkontrollen, hvis man er sammen med nogen, som man har tillid til.

Vi stiller krav på en måde, så barnet kan leve op til dem
Krav skal være ventede. Vi bruger struktur og giver barnet tid til at blive færdig. Vi giver efter, når det helt tydeligt ikke fungerer.

Alle har ret til at sige nej
Den pædagogiske opgave er, at få barnet til at sige ja helt frivilligt. Det kræver kravtilpasning, selvkontrol, tillid, ro og en stressfri hverdag. Når det lykkes, giver det den højeste livskvalitet og selvbestemmelse.

Dæmp affekten
Barnet bevarer lettere sin selvkontrol, når vi er rolige, træder tilbage, vender siden til, undgår øjenkontakt eller sætter os ned.

Giv efter – is er bedre end konflikter
Vi arbejder med interventioner i stedet for konfrontationer. Vi afleder og inviterer til anden aktivitet og opmærksomhed.

Pædagogiske fokusområder på Lundø
• Udvikling og læring
• Socialisering
• Relationer og kommunikation
• Sundhed, krop og bevægelse
• Omsorg og pleje