Personale

Personale og samarbejdspartnere

Personale
Personalet er sammensat af pædagoger, medhjælpere og social og sundhedsassistenter. Vi er 42 fastansatte og har altid 12 - 18 tilkaldevikarer. Vi er fordelt sådan her:

4 nattevagter
25 dag- og aftenvagter + 14 faste weekendvikarer + 2 studerende
1 service medarbejder
1 administrativ medarbejder
Forstander og afdelingsleder

Derudover har vi et eksternt firma, der sørger for at gøre huset rent og lave mad til børnene.

Samarbejdspartnere, kontaktflader og interessenter
Forældre, børnehaver, skoler, fritidshjem, klubber, værksteder, daghjem, dagcentre, kørselsfirmaer, læger, psykologer, psykiatere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sagsbehandlere fra samarbejdskommuner.