Krav og forventninger

Overordnede forventninger til medarbejdere


At alle medarbejdere sætter sig ind i Lundøs overordnede målsætninger, og søger for at kerneopgaven løses optimalt i fællesskab.

 

At alle medarbejdere er medvirkende til at skabe så gode forhold for og omkring børn/unge/voksne som muligt.

At alle arbejder ud fra et sæt etiske grundregler, hvor udgangspunktet er:

  • "Vær ved andre, som du forventer andre er ved dig!"

  • "Lundø skal være et ”andet hjem” for børnene/de unge/ de voksne – et dejligt trygt sted at være!.

  • "Snak ikke om børnene/de unge/de voksne, - men med og til ham eller hende.