Målsætning og vision

Lundø tilbyder fordeling af døgn ud fra familiens ønsker og behov
Vi imødekommer så vidt muligt den enkelte families behov og ønsker for aflastning, med udgangspunkt i det antal døgn, som hjemkommunen har bevilget.

Lundø tilbyder et mangfoldigt socialt miljø
På Lundø kommer børn i alle aldre og med mange forskellige handicaps på aflastning. Vi støtter børnene og de unge i at være en del af et fællesskab og vi ser børn og unge skabe relationer og venskaber med børn og unge fra andre børnehaver, skoler og fritidshjem.

Lundø tilbyder et trygt, omsorgsfuldt og struktureret aflastningsforløb
Vi lægger vægt på at skabe omsorgsfulde relationer mellem børn, unge og medarbejdere, så børnene og de unge oplever tryghed i dagligdagen på Lundø. Faste rutiner i dagligdagen er med til at skabe genkendelige og trygge rammer for opholdet.

Lundø understøtter barnets og den unges udvikling
Vi understøtter den udvikling, som barnet og den unge er i og som forældre, børnehave, skole og fritidshjem har sat igang. Samtidig tilrettelægger vi dagligdagen, så børnene og de unge indgår i aktiviteter, som både vælges ud fra interesser og som giver udfordringer, der understøtter udviklingen. Vi har særlig fokus på at fremme barnets og den unges selvhjulpenhed og selvstændighed. At være i aflastning på Lundø kan således også styrke barnet i at være hjemmefra i trygge rammer og være et skridt på vejen til en dag at flytte hjemmefra.

Lundø er et professionelt aflastningstilbud

  • I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og unges behov. Det gælder både barnets og den unges behov på dagen og den udvikling, som barnet og den unge er i for tiden.
  • Vi vægter at have et tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere, dagtilbud og skoler.
  • Vores udgangspunkt er at skabe størst mulig fleksibilitet for familierne. 
  • Vi har fokus på familiernes individuelle behov på baggrund af deres forskellige sociale og kulturelle baggrunde.
  • Vi prioriterer medarbejdernes faglige udvikling.