Målgruppe

Aflastningsinstitutionen Lundø er en takstfinancieret virksomhed drevet af Gentofte Kommune jvnf. Servicelovens § 67 og Servicelovens § 107. Vi har 22 aflastningspladser til børn og unge i alderen 0 - 23 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt børn og unge med autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Vi samarbejder med 20 kommuner i hovedstadsområdet.