Målgruppe

MÅLGRUPPE 

Lundøs målgruppe er meget bred.

Derfor har vi et overordnet pædagogisk grundlag Lundø og underliggende pædagogiske grundlag for de enkelte grupper.

På Lundø arbejder vi med individuelle målsætninger for alle børn/unge/voksne, hvor vi støtter op om allerede igangværende processer.

 

Vi holder løbende møder med forældre, pårørende og samarbejdspartnere for at vi fortsat yder den bedst mulige indsats for den enkelte og familien.

Børnene, de unge og voksne har meget forskelligartede behov, og derfor er tilgangene og arbejdsmetoderne til at nå den enkelte også forskellig.

Vi anvender Low Arousal som pædagogisk værktøj.

Vi arbejder med sansestimuli, kommunikationskompenserende midler og inddrager børn, unge og voksne i fælles aktiviteter i det omfang det er muligt.

Vi bestræber os på at være nærværende, rolige og anerkendende i tilgangen til den enkelte og viser at personalet er tilgængelige i det omfang de har brug for det. Det er vigtigt for os at udvise forståelse for barnets, den unge eller voksnes perspektiv.

Vi inddrager forældre, skole/dagtilbud og sundhedsfaglige personer i arbejdet med relevante individuelle målsætninger for den enkelte. Vi støtter gerne op om de processer og læringsmål, der er igangsat i hjemmet og i skolen/dagtilbuddet.

Lundøs personale deltager også i netværksmøder for at, støtte op om en ensartet indsats, og styrke samarbejdet omkring barnet, den unge eller voksne.

VI holder derudover løbende dialogmøder med forældre/pårørende.