Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen holder møde 4 gange om året.

Kontakt kontoret på Lundø, hvis du:
• Vil i kontakt med et medlem af forældrebestyrelsen.
• Har et emne, som forældrebestyrelsen kan drøfte.
• Hvis du er interesseret i at være med i forældrebestyrelsen.