MEDICINLISTE

Børn og unge som skal hver gang have oplysningsseddel med hjemmefra, med oplysning om medicin, kontakpersoner m.m.,og som er udfyldt af forældrene.

Oplysningssedlen kan I downloade ved at følge linket øverst på siden.